Advies op maat

Welkom op de website van het Veiligheid Advies Centrum Guldemond.

Het veiligheid adviesbureau dat toetst, adviseert en begeleidt.

Het Veiligheid Advies Centrum Guldemond is een veiligheid adviesbureau dat verbonden is met verschillende veiligheidsvelden. Woonveiligheid, utiliteitsbouw en verblijfsveiligheid zorgcentra zijn de velden waar onze expertise ligt.

Wij adviseren en begeleiden projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningbouwverenigingen/corporaties, gemeenten, verenigingen van eigenaren, directies van zorgcentra en particulieren.

De advisering en begeleiding is gericht op nieuwbouwprojecten woningbouw, renovatieprojecten bestaande bouw, individueel initiatief nieuwbouw, advies en begeleiding bestaande bouw particulieren en utiliteitsbouw/zorgcentra.

Door het uitgebreide pakket van werkzaamheden en adviesonderdelen staat ons bureau bekend als een adviseur met brede kennis, expertise, ervaring en klantgericht werken.

Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is in 1994 gestart en heeft als doel het wonen veiliger te maken. Uit onderzoek is gebleken dat wijken, gerealiseerd met toepassing van het PKVW, de inbraakkans met negentig procent is afgenomen. Bovendien blijven de wijken netter en schoner en is het subjectief veiligheidsgevoel van de bewoners aanzienlijk gestegen.

Om het Politie Keurmerk Veilig Wonen te implementeren in de gemeente is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel. Gedacht kan worden aan de verschillende afdelingen van de gemeente zelf (o.a. bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, groenvoorziening, gemeentereiniging), politie, woningbouwcorporaties, stedenbouwkundigen, architecten, projectontwikkelaars, particuliere beveiligingsexperts, en zeer belangrijk, de burgers zelf. De regierol is weggelegd voor de gemeente.
Om het PKVW te implementeren heeft de gemeente hulp nodig van deskundigen. VAC Guldemond is een deskundige die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en directe contacten heeft met de betrokken instanties. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw heeft ons centrum de juiste expertise om de gemeente te kunnen adviseren.

 

Veiligheid Adviesbureau en Centrum Guldemond