RESULTATEN 2017.
Het Veiligheid Advies Centrum Guldemond heeft in 2017 weer goede resultaten geboekt in het aantal opdrachten nieuwbouw- renovatieprojecten.
Gezien het feit dat opdrachtgevers steeds vaker geen ambitie tot certificering van een project hebben zijn wij over gegaan tot toetsen, adviseren en begeleiden van projecten op politie keurmerk niveau. Op deze wijze weet de opdrachtgever dat het project wel of niet voldoet aan deze regelgeving. Belangrijk voor woning-eigenaren, VvE’s en woningbouwverenigingen om te weten dat op een latere termijn zelf zorg kan worden gedragen tot de aanvraag van een certificaat.

FORMEREN WOON & VERBLIJFSVEILIGHEID ADVIESGROEP
Het VAC Guldemond heeft het initiatief genomen om het in het kader van verbinding de Woon & Verblijfsveiligheid Adviesgroep te formeren.
Hierbij kunnen alle marktpartijen als bouwplan-veiligheids adviseurs, ontwikkelaars, architekten, woningbouwverenigingen en gemeenten de informatie delen en vinden waar de behoefte naar is. Informatie over deelname kan per e-mail worden aangevraagd.

BUDGET COACHING
Het VAC Guldemond gaat vanaf 1 januari 2018 verder nauw samen werken met Optima International uit Vianen. Het advies en begeleidingsonderdeel “budget coaching” is voort gekomen uit informatie van bedrijven/werkgevers. De behoefte tot coaching
en advies uit het netwerk van het VAC Guldemond heeft een dermate omvang dat wij ook op dit gebied de ondersteunende hand gaan bieden.