Woon & Verblijfsveiligheid is eigenlijk alles omvattend als het gaat om de beleving in de woning maar ook
in het bedrijf of pand waar je werkzaam bent. Veiligheid is niet meetbaar in een schaal van 1 tot 10. Je voelt
je comfortabel of niet. Subjectieve onveiligheid gevoelens kunnen verschillende oorzaken hebben. Feiten die
je zelf hebt ervaren of door een verhaal van een ander.

Het VAC Guldemond brengt situaties in beeld die een onveilige situatie kunnen veroorzaken. In de woning kan
hang en sluitwerk van onvoldoende kwaliteit een oorzaak zijn. Maar ook slecht zicht op en rond de woning door
onvoldoende verlichting en overdadige groenvoorziening kan een oorzaak zijn.

Het VAC Guldemond verstrekt de rapportage waar in wordt vermeld hoe het één en ander verbeterd kan worden.
Dit aan de hand van de regelgeving Politie Keurmerk Veilig Wonen.
Ten aanzien van kantoor en bedrijfspanden voert het VAC Guldemond een bedrijf-veiligheidscan uit.

De scan geeft een duidelijk indruk waar de zwakke en soms gevaarlijke aandachtpunten aanwezig zijn.
Overeenkomstig de V.R.K.I. kaart (verbeterde risico klasse indeling) bedrijven wordt vastgesteld op
welke wijze en middelen op onderdeel kan worden verbeterd.