Het Veiligheid Advies Centrum Guldemond toetst, adviseert en begeleidt woning- renovatieprojecten middels een projectscan. Wij zijn in dit opzicht ervaren bouwplan- en preventie-adviseurs. We beschikken over een brede expertise. Bereikbaarheid en service staat hoog in het vaandel. Onder de knop “ bestaandebouw ” is te zien welke projecten er door het VAC Guldemond door de tijd heen met succes zijn afgerond.

De projectscan genereerd een verhoogd duurzaamheidsniveau, aansprekend verhuurargument en een veilig Woon & Verblijfsveiligheid niveau voor bewoners.

Een aantal informatiepunten is voor het VAC Guldemond van belang om te weten:

De fase waarin het project zich bevindt, het aantal woningen, welk type woning(en) en de ambitie tot toepassen van het PKVW (evt. met complexniveau). Als de ambitie aanwezig is, is het van groot belang om tijdig (bestekfase) contact te leggen met onze bouwplanadviseur.

In de aanloop naar de renovatie maakt het VAC Guldemond gebruik van de 0-meting. Dit betekent dat het project in de bestaande toestand wordt opgenomen door middel van foto/filmbeelden. Vervolgens zal de regelgeving van het politie keurmerk en de renovatie inhoudelijk tot elkaar worden gebracht.

De werkzaamheden van het VAC Guldemond bestaan uit de woningen in huidige staat beoordelen op basis van informatie, toetsen en een advies opstellen, na gereed melding mogelijk het project inspecteren en indien akkoord de woningen certificeren.

Het VAC Guldemond adviseert ook op PKVW niveau. Dit betekent dat aan de hand van de regelgeving Politie Keurmerk Veilig Wonen wordt geadviseerd. Ook als certificering geen ambitie is. Dan wordt een statusdocument opgemaakt en aan de opdrachtgever uitgereikt.

Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw bij VAC Guldemond