Beveiligingsscan MKB kan door het VAC Guldemond worden uitgevoerd. Het Veiligheid Advies Centrum Guldemond voert in opdracht veiligheidsscans uit bij winkelbedrijven (mkb) landbouwbedrijven en productiebedrijven. De scan brengt zuiver in beeld waar bouwkundig of organisatorische verbeteringen kunnen worden toegepast om het verblijfsveiligheidsniveau te vergroten en de kans op criminaliteit te verkleinen.

Er is een beveiligingsscan ontwikkeld, een model dat de ondernemer de mogelijkheid biedt om voor zich zelf vast te stellen waar zwakke plekken binnen zijn bedrijf zich bevinden. Men wordt met de verbeterpunten bekend gemaakt waarna aanpassingen bijdragen om het risico van bijvoorbeeld diefstal uit zijn onderneming te verminderen of op zijn best te doen ophouden.

Het VAC Guldemond geeft uitleg en voert de beveiligingsscan uit. Ondernemers hebben het druk en zien vaak dergelijke werkzaamheden als oponthoud in hun werkzaamheden. Als adviseur zijn wij in staat veel van de verbonden initiatieven uit handen te nemen.

Vaak worden situaties duidelijk die niet eerder herkend zijn. Verbetering kan al bij geringe aanpassing tot grote veranderingen leiden. Tevens kan het voor de ondernemer inspirerend zijn om er niet alleen voor te staan. Men kan een beroep doen op de expertise van het VAC Guldemond en zich laten begeleiden.