Woon & Verblijfsveiligheid zorginstellingen

VAC Guldemond voert op verzoek veiligheidscans uit bij zorginstellingen. Van de gebruiksfaciliteiten van zorginstellingen wordt, over het algemeen, zeer intensief gebruik gemaakt. (gebruiks intensiteit)

Hang en sluitwerken slijten en verlichting raakt soms defect. Ook het camera-systemen raakt soms defect waardoor crusiale punten uit het zicht raken. Voor de bewoners als wel voor het personeel kan ongemerkt een onveilige verblijfssituatie ontstaan. Door gebruiksnonchalance kan de kwaliteit van organisatorische maatregelen sterk afnemen.

Om de verblijfsveiligheid in beeld te brengen heeft het VAC Guldemond de module “Woon & Verblijfsveiligheid zorginstellingen” ontwikkeld. De module geeft stap voor stap aan welke aandachtsvelden van belang zijn. Aan de hand van een veiligheidscan wordt de technische staat van het complex omschreven. Deze veiligheidscan wordt verkregen door het verrichten van een schouwing aan het totale inpandige deel van het complex en de omliggende openbare ruimte.

De veiligheidscan heeft tot doel inzichtelijk te maken op welke plaatsen herstel dan wel verbetering moeten plaats vinden om een zo optimaal mogelijk veilig gebruiksniveau te verkrijgen.

Met lichte verbeteringen of aanpassingen is vaak een beter veiligheidniveau te genereren. Tijdens periodiek onderhoud kunnen defecten en verbeteringen gelijktijdig worden uitgevoerd.

In het door het VAC Guldemond verstrekte rapport worden ook overige veiligheidgerelateerde thema’s genoemd die, als aanbeveling, door de directie/het bestuur van de zorginstelling ter uitvoering in overweging kunnen worden genomen.