Veilig Wonen Nieuwbouw

Het Veiligheid Advies Centrum Guldemond toetst, adviseert en begeleid woning nieuwbouwprojecten. Wij zijn zeer ervaren bouwplanadviseurs. We hebben brede expertise en service. Bereikbaarheid staat hoog in het vaandel. Onder de knop “projecten” is te zien welke projecten er door ons door de tijd heen met succes zijn afgerond. Veilig Wonen begint bij ons.

Uitgangspunt van onze werkzaamheden is om projecten politie keurmerk gecertificeerd af te ronden. Dit omdat de certificering een eindinspectie met zich mee brengt hetgeen aangeeft dat een project geheel aan de eisen van het PKVW voldoet. Ook adviseert het VAC Guldemond op PKVW niveau. Dit als de opdrachtgever de eigenaar in de gelegenheid wil stellen om in later stadium het project als nog te doen certificeren.

Om tijdens de ontwikkeling vast te stellen of het ontwerp succesvol PKVW kan worden afgerond bestaat de mogelijkheid tot het doen uitvoeren van een pré-scan.

Van belang is de informatie over de status van het project (ontwikkeling, VO, DO) het aantal woningen, voorzieningen, bergingscomplexen, welk type woning(en). Ook is van belang te weten wie verantwoordelijk is voor de inrichting van de openbare ruimte. Als dit de gemeente is zal vanuit de gemeente de opdracht moet komen voor toetsing en advies.

Het verdient aanbeveling om het project plenair te bespreken. Het VAC Guldemond geeft de routing aan hoe voor en tijdens de realisatie het een en ander in zijn werk gaat.

Advies is om in een zo vroeg mogelijk stadium onze bouwplanadviseur bij het project te betrekken. Op die manier wordt voorkomen dat in een later stadium wijzigingen moeten worden aangebracht om aan de eisen PKVW te voldoen.

Veilig Wonen in uw Nieuwbouw met VAC Guldemond