Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, ook wel C.P.O. genoemd, is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De initiatiefnemers richten een rechtspersoon op die hen in staat stelt om in de projectontwikkelingsfase gezamenlijk als opdrachtgever op te treden.

Als initiatiefnemer is men zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en toepassing van de bouwkundige eisen van het bouwbesluit. Dit is wettelijk bepaald.

Als veiligheidsadviseurs raden wij aan om ook de toepassing van de regelgeving Politie Keurmerk Veilig Wonen toe te passen. Het is voor deze categorie nieuwbouw van even groot belang om de woning weerstandklasse II uit te voeren als voor de conventionele nieuwbouwprojecten. Voor de toepassing is het VAC Guldemond een adviseur die daarin toetst, adviseert en begeleidt.

Als de woning gereed is en mogelijk aan de eisen PKVW voldoet kan een certificaat `Veilige Woning` afgegeven.