Voor gemeenten (bv Utrecht) en ontwikkelaars heeft het VAC Guldemond de pré-scan ontwikkeld. Deze pré-scan nieuwbouw maakt het mogelijk om in een vroeg stadium de haalbaarheid vast te stellen in relatie tot de door het Politie Keurmerk Veilig Wonen gestelde eisen.

De pré-scan is bedoeld om in een vroeg stadium van het project vast te stellen of een project succesvol kan worden afgerond met de toepassing van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Door de scan wordt een glashelder beeld verkregen over het traject en de toepassing. Hierdoor worden onnodige kosten en procesfrustratie voorkomen.

Het is van belang om de scan vroegtijdig te laten uitvoeren. (VO-DO Fase)

De kosten van deze pré-scan zijn relatief laag. Sommige gemeenten vergoeden de kosten geheel of deels. Informeer hiervoor bij de betreffende gemeente.

pre-scan nieuwbouw vac guldemond